numer 160/2006

zapraszamy  Państwa i Przyjaciół do obejrzenia wystawy tkaniny:

PRZESTRZENIE

Doroty Sak

  

Wystawa czynna od 9.11. -  do 8.12.2006 r.

 

DOROTA SAK
E-mail : sakdor@poczta.onet.pl
Tel. 0 692553865

----------------------------------------
Urodzona w 1962 r. w Tarnowie. 
W latach 1985 - 1990 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Włókienniczym. 
Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w Katedrze Ubioru w 1990 r.
Od 1990 r. pracuje w macierzystej uczelni. 
W latach 1999 - 2002 była członkiem Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zajmuje się malarstwem, sztuką włókna i projektowaniem ubioru.
Prace prezentowała na licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju 
i zagranicą (Australia, Japonia, Korea, Litwa, Niemcy, Ukraina, USA, Wielka Brytania).
Jest członkiem Stowarzyszenia Artystów Św. Jerzego i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórczego "Wiklina".

… Idea „spodni”
farbowanych na odcienie indygo to obraz szczególnej, bliższej nam generacji. Specyficzne elementy kulturowej formacji stanowią równocześnie jej symboliczne uosobienie. Znamię zewnętrznej formy służy przywołaniu określonego światopoglądu 
i systemu wartości. Artystka go nie ocenia. Przywołuje go tylko, posługując się, jak
i w innych przypadkach, wybraną ikoną właściwą danemu czasowi... 
...W pracach rzeźbiarskich, w domenie włókna i tkaniny przeważa bardzo subtelna, ograniczona gama barwna. Mimo to, dzięki bogactwu tonalnemu udaje się autorce indywidualizować obiekty; przy założonym podobieństwie form, różnice uzyskane zostają na poziomie cech drugorzędnych. Odmienność odcieni, zróżnicowanie wielkości akcentów barwnych, charakteru unerwienia kolorowych wtrętów, deseni, „wykończenia” staje się narzędziem rytmizowania grupy obiektów...

...Prace Doroty Sak prowokują potrzebę bliskości kontaktu, a przy tym intrygują. Ich charakter usprawiedliwia naszą dociekliwość. Poruszające wyobraźnię żywe, proste formy plastyczne stają się symbolicznymi łącznikami między tym, co reprezentuje naturę i tym, co przynależy do szeroko pojętego świata kultury. W obszarze zjawisk współczesnej plastyki zajmują miejsce w krainie szczególnej, bardzo subtelnej wrażliwości estetycznej i intelektualnej.
Dariusz Leśnikowski