numer 154/2005

zapraszamy  Państwa i Przyjaciół do obejrzenia wystawy tkaniny:

Grupa Tkacka

WĄTEK

Anna Baran • Stefania Bogoczek • Teodozja Bujnowska - Niedzielska • Anatol Igor Chlabicz • Dagmara Chotnicka - Świat • Teresa Hara • Małgorzata Hobler • Anna Jesinowicz-Nguyen • Halina Kwiatkowska • Dorota Kozak - Rogala • Agnieszka Kopeć • Jadwiga Murdza • Ewa Piss
Ewa Szajkowska • Dorota Szałapak • Barbara Strzelichowska - Zasada

Wystawa czynna od 13.01.2006 r.  do 13.02.2006 r.

 

 Anatol Igor Chlabicz, “Kilim wschodni”, kilim, 100x150 cm, 2005


Wrocławska grupa tkacka „Wątek”
Grupę założyli twórcy tkaniny artystycznej, którzy od ponad dziesięciu lat spotykają się w Galerii Tkackiej „na Jatkach”, aby pod moim kierunkiem poznawać techniki tkackie i rozwijać umiejętności artystyczne. Wystawy grupy znalazły miejsce w kalendarzu kulturalnym Wrocławia, mają także znaczenie ponadlokalne, bowiem odbywały się w Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Chojnowie, Oleśnicy, Kowarach. Postrzegana jest, jako zespół artystów, których charakteryzuje wspólny styl kreacji tkackich. Stworzyła nową jakość w sztuce włókna, charakterystyczną dla regionu dolnośląskiego. Jej dynamiczny rozwój, daje nadzieję na powstanie wrocławskiej szkoły tkaniny artystycznej.

Prof. Ewa Maria Poradowska - Werszler, 
UAM, Poznań ASP, Dyscypliny Plastyczne w Architekturze,Wrocław; Galeria Tkacka 
“Na Jatkach”, Wrocław


Grupa Tkacka - Wątek :


Baran Anna

Do Grupy Tkackiej należy od 1998 roku.

Tkanina jest dla niej sposobem wyrażenia emocji i zapamiętanych widoków. Stosuje techniki mieszane.

Bogoczek Stefania

Do Grupy Tkackiej należy od 1996roku.

Fascynuje ją kolorystyka tkaniny, z której wyłania się zapamiętany pejzaż. Stosuje technikę gobelinu klasycznego.

Bujnowska – Niedzielska Teodozja

Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych, Wydział Architektury Wnętrz we Wrocławiu. Tkaniną artystyczną zajmuje się od 2000 roku. Przy użyciu splotów płóciennych i techniki gobelinowej osiąga zamierzoną wypowiedź artystyczną.

Chlabicz Anatol Igor

Historyk, absolwent Wydziału Filozofoczno -historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych w Akademii Pedagogicznej w Krakowie i Warszawie.

Do Grupy Tkackiej należy od 1996 roku. Zamiłowanie do sztuki tkackiej wyniósł z domu rodzinnego. Jest mistrzem kilimu, w pracach tematycznych stosuje technikę gobelinową.

Chotnicka –Świat Dagmara

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz Studium podyplomowego – Dyscypliny Plastyczne w Architekturze w ASP we Wrocławiu. Do grupy Tkackiej należy od 2001 roku. Realizuje tkaniny monochromatyczne, wykazując w nich wpływ światła na  rozwiązania reliefowe.

Hara Teresa

Chemik, do Grupy Tkackiej należy od 1997 roku. Po mistrzowsku porusza się w technice gobelinowej, specjalizując się w twórczości portretowej.

Hobler Małgorzata

Absolwentka Studium Włókienniczego we Wrocławiu. Tkaniną artystyczną zajmuje się od 1994 roku. Do Grupy Tkackiej należy od 2002 roku. W tkaninie odtwarza rysunek i projekty graficzne, które realizuje równolegle.

Jesinowicz-Nguyen Anna

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tkaniną artystyczną zajmuje się od 1999 roku. Projektuje i wykonuje tkaniny inspirowane poezją i muzyką, w których stosuje formy geometryczne i uniwersalne symbole.

Agnieszka Kopeć 
Ukończyła Dyscypliny Plastyczne w Architekturze w ASP we Wrocławiu, specjalizacja Tkanina Artystyczna. Doktorantka ASP w Łodzi. Do Grupy Tkackiej należy od 1996 roku. Interesuje ją tkanina trójwymiarowa. Jest twórcą cyklu Architektoniczny Obiekt Tkany (AOT)

Kozak – Rogala Dorota

Absolwentka Filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studium podyplomowego – Dyscypliny Plastyczne w Architekturze w ASP we Wrocławiu. Zajmuje się tkaniną artystyczną od 1992 roku.

Kwiatkowska Halina

Ekonomistka. Do Grupy Tkackiej należy od 1996 roku. W realizacjach tkackich koncentruje się na zestawieniach barwnych. Tematykę do swych prac czerpie ze świata przyrody.

Murdza Jadwiga

Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Do Grupy Tkackiej należy od 2002 roku. Jej tkaniny mają charakter przedstawieniowy. Efekty artystyczne uzyskuje  techniką gobelinową.

Piss Ewa

Chemik, absolwentka Politechniki Wrocławskiej. Tkactwem artystycznym zajmuje się od 1991 roku. Do Grupy Tkackiej należy od 1996 roku. Tkaniny realizuje technikami mieszanymi.

Strzelichowska – Zasada Barbara

Architekt, absolwentka Politechniki Wrocławskiej i Studium podyplomowego Dyscypliny Plastyczne w Architekturze w ASP we Wrocławiu. Do Grupy Tkackiej należy od 1996 roku.  Jej prace są reminiscencją odbytych podróży i artystycznych doznań, zachwycają kolorystyką i dynamiczną formą wypowiedzi.

Szajkowska Ewa

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Do Grupy Tkackiej należy od 2001 roku. Płaszczyznę tkaniny rozwiązuje splotami diagonalnymi, uzyskując efekty reliefowe. Kompozycje tkackie przedstawiają pejzaże pól i zagonów.

Szałapak Dorota

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na kierunku Pedagogika kulturalno-oświatowa. Do Grupy Tkackiej należy od 2004 roku. Jej tkactwo oparte jest na tradycyjnej technice gobelinowej.

 

 ------------------------

 

 

Teodozja Bujnowska - Niedzielska ,  “Bressla” gobelin, 70x140 cm, 2005