numer 148/2005

zapraszamy  Państwa i Przyjaciół do obejrzenia wystawy tkaniny:

AGNIESZKA  KOPEĆ

FUNKCJE CZASU

  

Wystawa czynna od 5.08.2005 r.  do 5.09.2005 r.

 

 

Agnieszka Kopć

W latach 1997-2002 studiowała 
na Studiach Podyplomowych 
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 
Uzyskała dyplom ze specjalizacji kierunkowej 
z Tkaniny Artystycznej. 
Obecnie jest doktorantką na Łódzkiej Akademii
Sztuk Pięknych, na Wydziale Tkaniny i Ubioru.

Zajmuje się tkaniną klasyczna, eksperymentalną, malarstwem wielkoformatowym, witrażem oraz szeroko pojętymi zagadnieniami unizmu.
Brała udział w około 14 wystawach indywidualnych i zbiorowych.


„W procesie widzenia nie to jest ważne, co mechanicznie chwyta oko, lecz to, co człowiek uświadamia sobie ze swego widzenia”. (z „Teorii widzenia” Wł. Strzemińskiego)

Architektoniczny Obiekt Tkany suma doświadczeń artystycznych poszukiwań autorki. Wypowiedź twórcza, która dąży do wykorzystania takich narzędzi i pojęć, by wciąż poprzez zaprzeczenie szukać
odpowiedzi na proste pytania o otaczającą nas rzeczywistość.
Włókno, jego struktura, splot oraz forma, kształt, wreszcie kolor, barwa sprawiają, że tkanina staje się dynamiczna z własnym wewnętrznym rytmem, a nawet własnym światłem, gdyż go zatrzymuje. Staje się
utkanym obiektem, który kreuje „własny świat”. Staje się tkaniną „nowych zdarzeń”.

Agnieszka Kopeć czerpie inspirację z natury, z “podglądactwa życia” oraz z własnych przemyśleń i doświadczeń życiowych.