wystawa nr 144

Joanna Dobrzyńska

 
“Kontrasty”
 
 

Tytuł pracy  :
„Pejzaż”, wełna, len  wym. 250x230 cm, 1998 r.

 

  

Wystawa czynna od 10.02.2005 r.  do 31.03.2005 r.

 

JOANNA  DOBRZYŃSKA

Studia ukończyła w 1999 roku
na Wydziale Malarstwa
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Dyplom uzyskała w pracowni tkaniny
prof. Wojciecha Sadleya ,
aneks z malarstwa w pracowni prof. Mariana Czapli.
Zajmuje się tkaniną klasyczną, eksperymentalną, malarstwem sztalugowym i ściennym.

 

Artystka poszukuje własnego języka sztuki, by wyrazić to, co
w naturze ulega ciągłej transformacji. Zajmuje się malarstwem
i tkactwem równolegle, swobodnie operując szeroką paletą barw zarówno w jednej jak i w drugiej wypowiedzi.
Przy pomocy pędzla, a nawet szybkiej fotograficznej notatki rejestruje zjawiska zachodzące w przyrodzie, które w późniejszym okresie procesu twórczego utrwala w pracochłonnej technice tkackiej.
Obrazy wykonane niezliczoną ilością kombinacji przeplotów, uszlachetnione przędzą lnianą i wełnianą, przemawiają walorami, których nie można osiągnąć w żadnej innej technice.
Efekty światłocienia powstają dzięki strukturom wynikającym ze skrzyżowania włókien osnowy i wątku. Tajemnica szlachetności  tych  dzieł znajduje się w surowcu świadomie użytym
i wyselekcjonowanym przez artystkę.
Dzieła eksponowane w Galerii Tkackiej „na Jatkach” zabrzmiały symfonią splotów i barw

 

Dr hab. Ewa Maria Poradowska - Werszler