wystawa nr 142
towarzysząca 11. Triennale Tkaniny - Łódź

MARIA  CHOJNACKA

MOJE SPLOTY

tkanina 

Tytuł pracy :  „Ręce Jakuba”, wym. 20x27cm

9.12.2004 - 28.01.2005

 

MARIA CHOJNACKA

Motto:
Pamięci Tacie „Moje sploty” poświęcam.


.....Za pośrednictwem „języka splotów” potrafi 
Chojnacka wypowiadać sugestywnie wiele treści 
zabarwionych emocją. Te zaś wywodzą się 
najczęściej z fascynacji naturalnym otoczeniem 
i zjawiskami przyrody, zwłaszcza urodą pejzażu, 
w tym szczególnie uprawnej ziemi w różnych 
fazach, których inspiracje widać również w wielu niedawnych kompozycjach. Nie ma w tych pracach dosłowności lecz jedynie sugestie porządku panują-cego w przyrodzie zilustrowane porządkiem warsztatu tkackiego i nastrojem.

.....Sploty bowiem tworzą swego rodzaju rysunek poprzez wypukłą strukturę powstającą na dość gładkiej powierzchni tkaniny i one budują bogate efekty światłocieniowe. Kompozycje te powstają z wielu małych elementów. Każdy z nich wykonany na drewnianej ramce stanowić może miniaturę posiadającą swoją odrębność. Odpowiednio dobrane i skomponowane w większe całości działają jak jednolita tkanina o ruchomej powierzchni posiadająca wewnętrzny rytm pionów i poziomów, a równocześnie ukazująca całe bogactwo języka splotów Marii Teresy Chojnackiej.

Irena Huml

Fragmenty z tekstu „Język splotów” do katalogu wystawy indywidualnej Marii Teresy Chojnackiej w Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze, wrzesień, 2004 r.