wystawa nr 137
towarzysząca 11. Triennale Tkaniny - Łódź

W KRĘGU SZTUKI WANDY BIBROWICZ

Z okazji setnej rocznicy zorganizowania 
pracowni tkaniny artystycznej w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i pięćdziesiątej rocznicy śmierci artystki.

18.06.2004 - 31.08.2004

    

Wanda Bibrowicz 
prekursorka tkaniny artystycznej we Wrocławiu i na Śląsku.
Żyła w latach 1878 - 1954.
Urodziła się w Grodzisku Wielkopolskim i tam ukończyła Gimnazjum.
Studiowała w Królewskiej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu.
W 1904 r. w macierzystej uczelni objęła kierownictwo powstającej pracowni tkaniny artystycznej na zlecenie ówczesnego rektora Akademii Hansa Pelziga.

Pisano wówczas o niej „...Jest ona Polką z urodzenia, obdarzona lekkością i temperamentem potrzebnym w pracy twórczej.” 
(„Die Kunst”, prof.Schaefer)
W latach 1911 - 1919 zamieszkała w Szklarskiej Porębie i tam zorganizowała Śląskie Warsztaty Tkactwa Artystycznego z Galerią rękodzieła artystycznego.
W Szklarskiej Porębie powstał najwybitniejszy cykl tkanin artystycznych do sali posiedzeń ratzeburskiego ratusza, prace przetrwały w tym samym miejscu do chwili obecnej.
Od 1920 r. zamieszkała w Pillnitz i na zlecenie saksońskiego Ministerstwa Gospodarki uruchomiła warsztaty tkackie, a przy nich szkołę tkacką. W warsztatach panowała atmosfera pracy jak 
w małych śląskich miasteczkach. Wykonywano tam tkaniny do budynków publicznych i pomieszczeń reprezentacyjnych. 
W swoim dorobku artystka miała kilkaset projektów i ponad sto zrealizowanych tkanin. Wiele jej dzieł uległo całkowitemu zniszczeniu podczas II wojny światowej.
Z pośród 90 udokumentowanych dzieł, 42 prace odnalazłam
i sfotografowałam.

Ewa Poradowska Werszler

 

Na wystawie mam zaszczyt zaprezentować kilka oryginalnych tkanin, wypożyczonych ze zbiorów Centralnego Muzeum Włókienniczego w Łodzi, oraz fotogramy dzieł z cyklu razeburskiego, które osobiście wykonałam.
Uzupełnieniem wystawy są informacje o życiu i twórczości Wandy Bibrowicz zawarte w książce pt. „W kręgu sztuki Wandy Bibrowicz”.

Najserdeczniej dziękuję Dyrektorowi Centralnego Muzeum Włókiennictwa Norbertowi Zawiszy za zrozumienie mojej inicjatywy i wypożyczenie cennych zabytków ze zbiorów muzealnych, oraz paniom st. kustosz Elżbiecie Nowakowskiej i st. kustosz Małgorzacie Wróblewskiej Markiewicz za przygotowanie eksponatów.
Ewa Poradowska - Werszler

Wykaz prac prezentowanych na wystawie :

1. pokrycie na poduszkę z wierzbą i motylami, 
syg. ”WB” CMW 9846/z/1276

2. pokrycie na poduszkę z parą ryb, 
syg. „WB”,CMW 11740/z/1400/1 

3. pokrycie na poduszkę ze współczesnymi rombami 
i zwielokrotnioną literą „W”, 
syg. „WB”, CMW 11740/z/1400/2

4. pokrycie na poduszkę ze zgeometryzowaną parą skrzydeł 
i motywami gwiazd, 
syg.”WBS”, CMW 10581/z/1319

5. gobelin z motywem papug, 
syg. ”WB”, CMW 10618/z/1325